Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Uchwała Nr XLI/248/2018 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowej z  budżetu Gminy Biały Dunajec na realizację zadań inwestycyjnych Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne.

 

Data ogłoszenia: 2018-06-08
Uchwała:
Data wydania: 2018-05-30
Rok: 2018
Pozycja: 4151
Pobierz plik: