Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Uchwała Nr L.588.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/415/2009 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna, której tekst jednolity został ogłoszony Obwieszczeniem Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna zgodnie z Uchwałą Nr XXXI.435.2013 z dnia 28 marca 2013 r. zmieniony następnie uchwałą Nr XLVIII.549.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 marca 2018 r., zmieniającą uchwałę Nr XXVII/415/2009 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna

 

Data ogłoszenia: 2018-06-04
Uchwała:
Data wydania: 2018-05-29
Rok: 2018
Pozycja: 3986
Pobierz plik: