Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Uchwała Nr XLIII/341/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie: całkowitego zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonym przez gminę: publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie

 

Data ogłoszenia: 2018-06-04
Uchwała:
Data wydania: 2018-05-25
Rok: 2018
Pozycja: 3960
Pobierz plik: