Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Uchwała Nr XXXIII/333/2018 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu realizacji i finansowania projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowy Targ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 5 – Ochrona środowiska, Działanie 5.2 – Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odpadami

 

Data ogłoszenia: 2018-06-04
Uchwała:
Data wydania: 2018-05-22
Rok: 2018
Pozycja: 3950
Pobierz plik: