Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Limanowa z dnia 19 marca 2018 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Limanowa reprezentowaną przez: Wójta Gminy Limanowa - Władysława Pazdana przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Limanowa Marcina Matrasa

 

Data ogłoszenia: 2018-04-27
Porozumienie:
Data wydania: 2018-03-19
Rok: 2018
Pozycja: 3389
Pobierz plik: