Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Uchwała Nr XXXIII/368/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/347/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonych na terenie Gminy Sękowa przez osoby prawne i osoby fizyczne, niepublicznym szkołom podstawowym w których realizowany jest obowiązek szkolny, dla których organem prowadzącym są inne niż Gmina Sękowa osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania udzielonej dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystywania

 

Data ogłoszenia: 2018-03-28
Uchwała:
Data wydania: 2018-03-15
Rok: 2018
Pozycja: 2434
Pobierz plik: