Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Uchwała nr XLI/313/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/237/09 Rady Gminy Pcim z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pcim.

 

Data ogłoszenia: 2010-03-17
Uchwała: Rady Gminy Pcim
Data wydania: 2010-02-09
Rok: 2010
Pozycja: 517
Pobierz plik: