Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.17.2017 Wojewody Małopolskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXIII/185/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie wsi Pcim

 

Data ogłoszenia: 2017-07-03
Rozstrzygnięcie nadzorcze:
Data wydania: 2017-06-29
Rok: 2017
Pozycja: 4356
Pobierz plik: