Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Porozumienie Nr 1/SZ/2017 Wójta Gminy Szaflary; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie prowadzenia zadania polegającego na pełnieniu funkcji inwestora robót budowlanych obejmujących: rozbudowę drogi powiatowej nr 1658K w miejscowościach Szaflary oraz Zaskale wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Kardynała Karola Wojtyły oraz ul. Kościelną w miejscowości Zaskale - km ok. 0+000,00 do ok. km 1+633,00, rozbudowę drogi powiatowej nr 1646K Szaflary - Ostrowsko w miejscowości Szaflary - Budowa lewostronnego chodnika dla pieszych przy ul. Orkana w Szaflarach, rozbudowę drogi powiatowej klasy „Z” nr 1646K Skrzypne - Szaflary - Ostrowsko (budowa chodnika) w miejscowości Bór - etap II - km 11+190 - km 11+910. Inwestycje jw. zwane dalej robotami będą prowadzone przez Gminę Szaflary w ramach projektu pn: „Kompleksowa Integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szaflary”, realizowanego wspólnie z gminą Nowy Targ i Miastem Nowy Targ

 

Data ogłoszenia: 2017-05-16
Porozumienie:
Data wydania: 2017-05-09
Rok: 2017
Pozycja: 3580
Pobierz plik: