Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Uchwała nr XLII/358/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nowy Wiśnicz

 

Data ogłoszenia: 2010-12-09
Uchwała: Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
Data wydania: 2010-11-09
Rok: 2010
Pozycja: 5460
Pobierz plik: