Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Uchwała Nr XXXI/612/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/465/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Data ogłoszenia: 2017-03-01
Uchwała: Rady Miasta Oświęcim
Data wydania: 2017-02-22
Rok: 2017
Pozycja: 1559
Pobierz plik: