Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Porozumienie Burmistrza Bobowej; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 2 stycznia 2017 r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Bobowa reprezentowaną przez: Burmistrza Bobowej - Waclawa Ligęza przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Bobowa - Danuty Żarnowskiej

 

Data ogłoszenia: 2017-02-08
Porozumienie: Burmistrza Bobowej; Prezydenta Miasta Nowego Sącza
Data wydania: 2017-01-02
Rok: 2017
Pozycja: 1008
Pobierz plik: