Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Uchwała Nr XXVII/168/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuchów, określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów i logopedów oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 

Data ogłoszenia: 2016-07-06
Uchwała: Rady Miejskiej w Tuchowie
Data wydania: 2016-06-29
Rok: 2016
Pozycja: 4016
Pobierz plik: