Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Umowa Nr WOG.032.92.240.2016 Burmistrza Gminy Krzeszowice; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Krzeszowice ze swojego budżetu Gminie Zabierzów pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 15.000,00 zł (słownie piętnaście tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego: zorganizowanie dojazdu uczestników - mieszkańców Gminy Krzeszowice do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach w 2016 roku

 

Data ogłoszenia: 2016-06-17
Umowa: Burmistrza Gminy Krzeszowice; Wójta Gminy Zabierzów
Data wydania: 2016-06-06
Rok: 2016
Pozycja: 3639
Pobierz plik: