Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Uchwała Nr XI/137/16 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania " na lata 2014-2020

 

Data ogłoszenia: 2016-03-17
Uchwała: Rady Gminy Wiśniowa
Data wydania: 2016-02-22
Rok: 2016
Pozycja: 1836
Pobierz plik: