Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Porozumienie Burmistrza Bobowej; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 4 stycznia 2016 r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Bobowa reprezentowaną przez: Burmistrza Bobowej - Wacława Ligęzę przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Danuty Zarnowskiej

 

Data ogłoszenia: 2016-02-26
Porozumienie: Burmistrza Bobowej; Prezydenta Miasta Nowego Sącza
Data wydania: 2016-01-04
Rok: 2016
Pozycja: 1363
Pobierz plik: