Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Porozumienie Burmistrza Gminy Kęty; Wójta Gminy Kozy z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zwrotu kosztów dowozu i opieki ucznia niepełnosprawnego z Zespołu Szkół Specjalnych im. K. I. Gałczyńskiego w Bielsku-Białej do jego miejsca zamieszkania, zawarte pomiędzy Gminą Kozy reprezentowaną przez Krzysztofa Fiałkowskiego - Wójta Gminy Kozy, zwaną dalej "Gminą Kozy" a Gminą Kęty reprezentowaną przez Krzysztofa Jana Klęczara - Burmistrza Gminy Kęty, przy Kontrasygnacie Grażyny Zątek - Skarbnika Gminy Kęty, zwaną dalej "Gminą Kęty"

 

Data ogłoszenia: 2015-12-14
Porozumienie: Burmistrza Gminy Kęty; Wójta Gminy Kozy
Data wydania: 2015-12-03
Rok: 2015
Pozycja: 8083
Pobierz plik: