Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Uchwała Nr XVIII.124.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

 

Data ogłoszenia: 2015-12-01
Uchwała: Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
Data wydania: 2015-11-25
Rok: 2015
Pozycja: 7108
Pobierz plik: