Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Porozumienie Prezydenta Miasta Tarnobrzega; Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 25 listopada 2015 r. zawarte pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Romana Ciepielę przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego, zwaną dalej "Miastem", a Gminą Tarnobrzeg reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega Pana Grzegorza Kiełba przy udziale Skarbnika Miasta Pani Urszuli Rzeszut, zwaną dalej "Gminą"

 

Data ogłoszenia: 2015-12-01
Porozumienie: Prezydenta Miasta Tarnobrzega; Prezydenta Miasta Tarnowa
Data wydania: 2015-11-25
Rok: 2015
Pozycja: 7092
Pobierz plik: