Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Uchwała Nr VIII/100/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/161/12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych w granicach obszaru stanowiącej Gminy Wiśniowa

 

Data ogłoszenia: 2015-11-18
Uchwała: Rady Gminy Wiśniowa
Data wydania: 2015-10-28
Rok: 2015
Pozycja: 6731
Pobierz plik: