Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Aneks Burmistrza Bobowej; Wojewody Małopolskiego z dnia 10 listopada 2015 r. do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na znajdujących się na terenie Gminy Bobowa, zawartego w dniu 19.06.2015 r., pomiędzy: Panem Jerzym Millerem - Wojewodą Małopolskim a Gminą Bobowa, reprezentowaną przez Burmistrza Bobowej, Pana Wacława Ligęzę, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Bobowa, Pani Danuty Żarnowskiej

 

Data ogłoszenia: 2015-11-16
Aneks: Burmistrza Bobowej; Wojewody Małopolskiego
Data wydania: 2015-11-10
Rok: 2015
Pozycja: 6695
Pobierz plik: