Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Uchwała Nr KI-411/3/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 14 stycznia 2015 r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały NR XXXIII/266/2014 Rady Gminy Limanowa z dnia 29 października 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji – w zakresie postanowienia § 3 ust. 3, § 7 ust. 1-5 oraz § 9

 

Data ogłoszenia: 2015-01-30
Uchwała: Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
Data wydania: 2015-01-14
Rok: 2015
Pozycja: 497
Pobierz plik: