Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Skawina wykonania zadania własnego pn.: „Przebudowa DW 953 Skawina - Kalwaria Zebrzydowska odc.010 w km 0+058,9 - km 0+407,71. Zadanie: Budowa chodników wraz z odwodnieniem w ciągu DW 953 - ul. Hallerów w Skawinie”

 

Data ogłoszenia: 2014-10-01
Porozumienie: Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Zarządu Województwa Małopolskiego
Data wydania: 2014-05-15
Rok: 2014
Pozycja: 5404
Pobierz plik: