Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Uchwała nr XXXIX/435/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na dożywianie w formie posiłku, świadczenie pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postacji produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gminy w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020

 

Data ogłoszenia: 2014-03-05
Uchwała: Rady Miejskiej w Krzeszowicach
Data wydania: 2014-02-27
Rok: 2014
Pozycja: 1354
Pobierz plik: