Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Uchwała nr XLVIII/896/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia gminy Miasto Oświęcim do wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 oraz podwyższenia kryterium dochodowego i ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w ramach realizacji tego programu

 

Data ogłoszenia: 2014-02-04
Uchwała: Rady Miasta Oświęcim
Data wydania: 2014-01-29
Rok: 2014
Pozycja: 702
Pobierz plik: