Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Uchwała nr XL/299/2013 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

Data ogłoszenia: 2013-11-26
Uchwała: Rady Gminy Bukowina Tatrzańska
Data wydania: 2013-11-18
Rok: 2013
Pozycja: 6897
Pobierz plik: