Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Niepołomice wykonania zadania własnego pn.: „Przebudowa DW 964 od odc. 290 km 0+076,22 do km 1+228,20 w zakresie wykonania chodnika oraz zatoki autobusowej wraz z odwodnieniem w m. Ochmanów G. Niepołomice z podziałem na zadania. zadanie I od km 0+418,67 do km 1+228,20”

 

Data ogłoszenia: 2013-11-05
Porozumienie: Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice; Zarządu Województwa Małopolskiego
Data wydania: 2013-06-27
Rok: 2013
Pozycja: 6267
Pobierz plik: