Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Uchwała nr XXV/238/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/42/2011 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego oraz sposobu ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, dla nauczyciela zatrudnionego w szkole w pełnym wymiarze realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk pracy o różnym tygodniowym wymiarze godzin zajęć.

 

Data ogłoszenia: 2013-05-27
Uchwała: Rady Gminy Czorsztyn
Data wydania: 2013-04-29
Rok: 2013
Pozycja: 3705
Pobierz plik: