Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Uchwała nr XXVII/191/2012 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

Data ogłoszenia: 2012-12-06
Uchwała: Rady Gminy Bukowina Tatrzańska
Data wydania: 2012-11-29
Rok: 2012
Pozycja: 6647
Pobierz plik: