Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Porozumienie Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 31 października 2012 r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej reprezentowanym przez Tadeusza Kwiatkowskiego - Starostę Dąbrowskiego, Roberta Panterę - Wicestarostę Dąbrowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Marii Sztorc zwanym dalej Przekazującym, a Gminą Szczucin reprezentowaną przez Jana Sipiora - Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Agnieszki Makuch zwanym dalej Przejmującym w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na obszarze Gminy Szczucin

 

Data ogłoszenia: 2012-11-08
Porozumienie: Zarządu Powiatu Dąbrowskiego
Data wydania: 2012-10-31
Rok: 2012
Pozycja: 5740
Pobierz plik: