Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Porozumienie Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 31 października 2012 r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej reprezentowanym przez Tadeusza Kwiatkowskiego - Starostę Dąbrowskiego, Roberta Panterę - Wicestarostę Dąbrowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Marii Sztorc zwanym dalej Przekazującym, a Gminą Gręboszów reprezentowaną przez Krystynę Świętek - Wójta Gminy Gręboszów przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Bożeny Furgał zwanym dalej Przejmującym w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na obszarze Gminy Gręboszów

 

Data ogłoszenia: 2012-11-08
Porozumienie: Zarządu Powiatu Dąbrowskiego
Data wydania: 2012-10-31
Rok: 2012
Pozycja: 5736
Pobierz plik: