Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Porozumienie nr 1/2012 Prezydenta Miasta Tarnowa; Wójta Gminy Lisia Góra z dnia 3 września 2012 r. zawarte pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Ryszarda Ścigałę przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego, a Gminą Lisia Góra reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Stanisława Wolaka przy udziale Skarbnika Gminy Pani Stanisławy Uchwat w sprawie powierzenia zadania z zakresu oświaty

 

Data ogłoszenia: 2012-10-17
Porozumienie: Prezydenta Miasta Tarnowa; Wójta Gminy Lisia Góra
Data wydania: 2012-09-03
Rok: 2012
Pozycja: 5118
Pobierz plik: