Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Uchwała nr XVII/176/2012 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym

 

Data ogłoszenia: 2012-08-09
Uchwała: Rady Powiatu Brzeskiego
Data wydania: 2012-06-21
Rok: 2012
Pozycja: 3928
Pobierz plik: