Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Uchwała nr XXV/180/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 czerwca 2012 r. W sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach oraz zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gimna Oświęcim, oraz nauczycielom który powierzono funkcję doradcy metodycznego.

 

Data ogłoszenia: 2012-08-06
Uchwała: Rady Gminy Oświęcim
Data wydania: 2012-06-27
Rok: 2012
Pozycja: 3901
Pobierz plik: