Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Uchwała nr X/88/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 października 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu przeprowadzania konsultacji z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Data ogłoszenia: 2011-12-15
Uchwała: Rady Miejskiej w Czchowie
Data wydania: 2011-10-28
Rok: 2011
Pozycja: 6736
Pobierz plik: