Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Porozumienie nr 5/2011 Starosty Tarnowskiego z dnia 28 listopada 2011 r. zawarte pomiędzy: Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez: Prezydenta Miasta Tarnowa – Pana Ryszarda Ścigałę, przy udziale Skarbnika Miasta – Pana Sławomira Kolasińskiego, a Powiatem Tarnowskim, w którego imieniu występuje Zarząd Powiatu reprezentowany przez: Pana Mieczysława Krasa – Starostę Powiatu Tarnowskiego, Pana Mirosława Banacha – Wicestarostę Powiatu Tarnowskiego, o następującej treści:

 

Data ogłoszenia: 2011-12-09
Porozumienie: Starosty Tarnowskiego
Data wydania: 2011-11-28
Rok: 2011
Pozycja: 6405
Pobierz plik: