Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Uchwała nr XI/52/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 21 października 2011 r. w sprawie : przyjęcia „Regulaminu konsultacji społecznych z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji" .

 

Data ogłoszenia: 2011-12-09
Uchwała: Rady Gminy Spytkowice
Data wydania: 2011-10-21
Rok: 2011
Pozycja: 6379
Pobierz plik: