Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Porozumienie nr 1/2011 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 14 lipca 2011 r. zawarte pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Ryszarda Ścigałę przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego a Gminą Skrzyszów reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Marcina Kiwiora przy udziale Skarbnika Gminy Pana Rafała Iwana

 

Data ogłoszenia: 2011-11-15
Porozumienie: Prezydenta Miasta Tarnowa
Data wydania: 2011-07-14
Rok: 2011
Pozycja: 5388
Pobierz plik: